Dustec Oy

AUTOMAATTISET KAKSOISLÄPÄT

Sulkusyöttimet eivät menesty läheskään kaikissa kohteissa suuren holvaamisherkkyyden takia.
Ratkaisuksi näihin kohteisiin olemme kehittäneet portaattomasti ohjattavat kaksoisläppäventtiilit.
Läppien toiminta säädetään TF-ohjauskeskuksen avulla prosessiin sopivaksi.
Kaksoisläppämme täyttävät ATEX 2014/34/EY vaatimukset räjähdyksen leviämisen estosta