Dustec Oy

HUND RESPICON 2 TM KOLMEN PÖLYJAKEEN PÖLYMITTARI

Respicon laitteisto on simulaatio ihmisen hengitysteistä ja se mittaa kolme haitallista hiukkaskokoa yhtäaikaisesti

Respicon TM nujertaa perinteisten mittaus menetelmien haitat

PERUSOMINAISUUDET:

 • Kolmen pölyjakeen yhtäaikainen mittaus (hengittävä, keuhko, alveoli)
 • Täyttää EN 481 (hiukkaskoko jakauma käyrät)
 • Online mittaus photometreillä
 • Integroitu standardi mittausmenetelmä kalibroimalla laite suodatinpainoilla
 • Laaja mittaustietojen käsittely ohjelma
Kaksi versiota saatavissa:
Respicon TM: alhaisempi herkkyys korkeille pitoisuuksille
Respicon TM II: korkea herkkyys alhaisille pitoisuuksille

KÄYTTÄJÄN EDUT:

 • Nopeat ja luotettavat tulokset 
 • Mittaustulokset paikan päällä dataloggerin näytöltä
 • Aikaa säästävä kolmen jakeen yhtäaikainen mittaus
 • Photometrien helppo kalibrointi gravimetrisillä arvoilla

Respicon TM/Respicon 2 TM erot

Respicon TM yhdistää gravimetrisen ja photometrisen mittauksen edut

PERUSTOIMINTA

KAKSIVAIHE VIRTUAALI IMPAKTORI KOLMELLA ANALYYSI SUODATTIMELLA

 • Leijuva pöly imetään rengassuuttimella 3 vaiheisen virtauksen jakajan läpi.
 • Isot hiukkaset eivät pääse rengassuuttimeen.
 • Pienemmät hiukkaset seuraavat virtausta ja ne jaetaan ensimmäisen impaktorin kaksivaihe keräimelle.
 • Ensimmäinen impaktori erottaa < 4 µm hiukkaset.
 • Toinen impaktori erottaa keuhkojakeen (10 µm)
 • Suuret > 10 µm hiukkaset kerätään viimeiselle suodattimelle.
 • Kaikki kolme jaetta kerätään suodattimille punnitsemista varten.
Laite kytketään siirrettävään pumppuun
I = Hengittyväjae
T = Keuhkojae
A = Alveolijae

TIETOJEN KÄSITTELY OHJELMA

PERUSOMINAISUUDET:

 • Helppo asennus ja toiminta 
 • Mittaustietojen käsittely 
 • Mittaustulokset graafisesti ja taulukossa
 • Photometrien kalibrointi suodatinpainoilla
 • Ikkunoiden skaalaus
 • Tietojen vienti MS-Exceliin edelleen käsittelyä varten
 • Yhteensopiva Windows 7 ja 8