Dustec Oy

Täyden palvelun pölynpoistoa ja pölynpoistolaitteet

TÄYDEN PALVELUN PÖLYNPOISTOA JO VUODESTA 1990

MAAILMAN MYYDYIMMÄT KÄRYN- JA PÖLYNPOISTOLAITTEET

Käytössämme on maailman laajin valikoima pölynpoistolaitteita maailman suurimmalta laitevalmistajalta.

Laitteita löytyy pienistä 4 m2 jaksoittain toimivista yli 2400 m2 suuriin jatkuvatoimisiin kokonaisuuksiin asti

Suodatinmateriaali valikoima kattaa perinteisistä nykyaikaiseen Powercoreen.
Valikoimasta löytyvät suodattimet lähes kaikkiin kohteisiin ja tiukimpiin päästövaatimuksiin

Vakiolaitteiden lisäksi laitteisiin saatavissa laajavalikoima lisävarusteita mukaan lukien ATEX 2014/34/EU direktiivin vaatimukset täyttävät laitteet.

Lisäksi räätälöimme tarvittaessa laitteet käyttökohteeseesi sopivaksi

Linkki päämiehemme sivuille alla

TÄYDEN PALVELUN KÄRYN- JA PÖLYNPOISTOA

Mitä me teemme?

Tuotevalikoimamme käsittää pölyn- ja kärynpoistojärjestelmät, niihin liittyvät asiantuntijapalvelut, koneet, laitteet, huoltopalvelut ja varaosat.

Miten?

Mitoitamme ja suunnittelemme järjestelmät, sekä teemme käyntiinajon ja virityksen aina itse. Maahantuomme. Donaldson Torit DCE-pölynpoistolaitteita ja muita korkeatasoisia komponentteja, kuten hajunpoistolaitteita ja pölymittareita. Ostamme kotimaiselta yhteistyöverkostoltamme teräsrakenteita, sähköistys-, automaatio- ja asennuspalveluita.

Kenelle?

Ydinasiakkaamme on suomalainen teollisuus ja projektiviejät. Toimituksiamme löytyy Australiaa lukuun ottamatta kaikilta asutuilta mantereilta.

MITOITUS ON KAIKEN A JA O

Käryn- ja pölynpoistolaitteen sekä järjestelmän koko määräytyvät kahdesta tekijästä:
TARVITTAVASTA ILMAMÄÄRÄSTÄ, jolla pölyn leviäminen ympäristöön estetään.
KÄYTETTÄVÄSTÄ SUODATINNOPEUDESTA JA SUODATINMATERIAALISTA, jotka määräävät suodattimen päästöt ja käyttöiän

Näiden kahden tekijän määrittely vaativat yhdistelmän osaavaa suunnittelua ja vankkaa kokemusta käyttökohteista

Suunnittelumme lähtökohtana on pölyongelman  tehokas ja taloudellinen ratkaisu.

Oman yli 30 vuotisen kokemuksemme lisäksi tukenamme on päämiehemme 100 vuotinen kokemus suodatustekniikasta ja laboratorio testauksesta kymmenien tuhansien pöly-näytteineen

HAJAUTETTU PÖLYNPOISTOJÄRJESTELMÄ

Investointikulu yleensä pienempi kuin keskitetyssä

 • Jokaiseen poistokohteeseen asennetaan oma pölynpoistolaite.
 • Erotettu pöly pudotetaan yleensä takaisin prosessiin.
 • Puhdistettu ilma voidaan puhaltaa ulos jokaiselta laitteelta erikseen tai kootaan ”puhtaan puolen” yhdyskanavalla yhteen pisteeseen, jolloin lämmön talteen otto tai kierrätys voidaan järjestää.
 • ”Puhtaan puolen” kanava ei ole kuluva komponentti.
 • Sopii erinomaisesti prosesseihin, joissa poistopisteillä on suuret etäisyydet, eikä palautettupöly aiheuta haittaa (esim. kuljetinristeykset, siilot yms.)
 • Päästömittauksen järjestäminen hankalampaa kuin keskitetyssä, ellei poistoja koota yhteen.
 • Huoltokohteitten lukumäärä suurempi mutta yksittäisen laitteen huolto ei vaadi koko prosessin pysäyttämistä.
Pölynpoistolaite
Pölynpoistolaite

KESKITETTY PÖLYNPOISTOJÄRJESTELMÄ

Investointikulu yleensä suurempi kuin hajautetussa

 • Poistokohteet kanavoidaan ”likaisen puolen” kanavistolla yhdelle pölynpoistolaitteelle tai -asemalle.
 • Erotettu pöly voidaan palauttaa prosessiin tai ottaa erilleen vaihtolavalle/suursäkkiin, rakeistaa yms.
 • Puhdistettu ilma voidaan kierrättää tai ohjata ulos lämmön talteenoton kautta, kierrätys vaatii yleensä kontrolloidun jälkisuodatuksen.
 • ”Likaisen puolen” kanavisto on kuluva komponentti.
 • Pitkät etäisyydet poistopisteitten välillä nostavat puhaltimen paineenkorotustarvetta ja energiankulutusta.
 • Päästömittaukset voidaan hoitaa yhdestä pisteestä.
 • Huoltokohteita vähemmän kuin hajautetussa järjestelmässä.
Pölynpoistojärjestelmä
Pölynpoistojärjestelmä