TÄYDEN PALVELUN PÖLYNPOISTOA
VOIMALAITOKSEN KIINTEÄN POLTTOAINEEN KÄSITTELYN PÖLYNPOISTO ESIMERKKEJÄ
SIVUKIPPAUKSEN PÖLYNPOISTO
Vastaanottohalliin tuodaan sivukippauslaitteella varustetuilla autoilla metsähaketta, turvetta, kutteria tai purua.

Kippaus tapahtuu auton vieressä olevaan vastaanottohopperiin.

Purkauksen aikana läpiajettavanhallin ajo-ovien tulee olla kiinni.

Vastaanoton kapasiteetti on enimmillään noin 1500 i-m3/h/linja.

Paineilmapuhdisteiset pölynpoistolaitteet,tavallisesti
4-5 kpl/linja,asennetaan yhteiseen koteloon niin, että ne
imevät pölyttömänkippauksen vaatiman poistoilman suoraan hopperista.

Erotettu pöly pudotetaan takaisin hopperiin ja puhdistettu ilma puhalletaan erillisellä puhaltimella kanavaa pitkin ulos.

Korvausilma otetaan seinään asennettavien ulkosäleikköjen kautta,säleikköjen pinta-ala ja sijainti määritellään tapauskohtaisesti.

Järjestelmä kaventaa vastaanottohopperin vapaata leveyttä noin metrin, mutta useimmissa tapauksissa siitä ei ole haittaa.

Laitteisto tehdään vastaamaan ATEX 2014/34 EY direktiivin vaatimuksia.

Tyypillinen puhallinteho 75 kW/linja.
SIVUKIPPAUKSEN PÖLYNPOISTO
PERÄPURKUASEMAN PÖLYNPOISTO
Vastaanottohalliin tuodaanperäpurkulaitteella varustetuilla autoilla metsähaketta, turvetta, kutteria tai purua.

Purkaus tapahtuu auton peräpurkulaitteilla lattian alla olevaan purkaussuppiloon käsiajona erillisestäohjauskopista.

Purkauksen aikana läpiajettavan hallin toinen ajo-ovi tulee olla kiinni.

Vastaanoton kapasiteetti on yleisimmin noin 900 i-m3/h.

Poistohuuvat on sijoitettu sivuseinille purkaussuppilon kohdalle ja ilmavirtauksiaohjataan suppilon molemmin
puolin sijoitetuilla läpinäkyvillä jaläpiajettavillaverhoilla.

Pölyinen ilma imetään paineilmapuhdisteiseen
pölynpoistolaitteeseen.

Erotettu pöly palautetaan prosessiin ja puhdistettu ilma puhalletaan ulos.

Pölynpoistolaitteessa on tarpeen mukaan antistaattinen varustus,räjähdyspanelit, lämmitetty pohjasuppilo ja eristys.

Laitteisto tehdään vastaamaan ATEX 2014/34/ EY direktiivin vaatimuksia.

Laitoksen tyypillinen puhallinteho on noin 45 kW.
Perapurkuasema keskitetyllä pölynpoistolla
Peräpurkuasema keskitetyllä pölynpoistolla
Perapurkuasema hajautetulla pölynpoistolla
Perapurkuasema hajautetulla pölynpoistolla
SEULOMON PÖLYNPOISTO
Pölynpoisto toteutetaan yhdellä kiekkoseulan kanteen tai lähtevälle kuljettimelle asennetulla paineilmapuhdisteisellapölynpoistolaitteella, joka hoitaa koko seulomon pölynpoiston.

Erotettu pöly pudotetaan suoraan materiaalivirtaan ja puhdistettu ilma puhalletaan ulos rakennuksesta.

Pölynpoistolaitteessa on tarpeen mukaan antistaattinen varustus,räjähdyspanelit ja räjähdyskanava ulos.


Laitteisto tehdään vastaamaan ATEX 2014/34/EY direktiivin vaatimuksia.

Installaation tyypillinen puhallinteho on 7,5 kW, kun seulomon kapasiteetti on luokkaa 900 i-m3/h.
Seulomon pölynpoisto
KULJETINRISTEYSTEN KOHDEPOISTO
Pölynpoistolaitteessa on tarpeen mukaan antistaattinen varustus,räjähdyspanelit ja räjähdyskanava ulos.

Tarvittaessa laite myös eristetään.

Laitteisto tehdään vastaamaan ATEX 2014/34/EY direktiivin vaatimuksia.

Installaation tyypillinen puhallinteho on 4,0 kW , kun kuljettimen siirtokapasitetti on 400 i-m3/h.

Kuljetinristeyksen pölynpoisto
SOITA MYYNTIIN +358 503410046 Kerava tai +358 503410045 Mikkeli