TÄYDEN PALVELUN PÖLYNPOISTOA
SATAMIEN PÖLYNPOISTO ESIMERKKI
Irtotavaran lastauksessa pölyämisen aiheuttaman tavarahukan ja siivouskustannusten osuus on helposti kalkyloitavissa euroiksi/ vuosi, mutta usein vähemmälle huomiolle jää pölyämisen aikaansaamat imagotekijät ja satunnaiset kuluerät.

Joskus pölyävä irtotavaran vastaanotto tai lastaus, joka useimmiten on parhaiten suurelle yleisölle näkyvällä paikalla logistisista syistä, voi leimata koko tuotantolaitoksen ja jopa koko tuotantoalanpotentiaalisten asiakkaiden ja työntekijöiden silmissä.

Auttaaksemme asiakkaitamme pitämään matalaa profiilia irtotavaran käsittelyssä, olemme kehitelleet joukon tuotteita, joilla se onnistuu kokonaisuuteen nähden marginaalisilla kustannuksilla.
YLEISEMPIÄ KÄYTTÖKOHTEITA:
Kahmarihopperin pölynpoisto

Pölytön junanvaunun purku vastaanottosuppiloon

Pölytön vastaanottosuppilon täyttö kauhakuormaajalla tai lava-autolla

Pölytön avolavalastaus

Pölytön säiliöautolastaus

Pölytön laivaan lastaus
Kahmarihopperin pölynpoisto
SOITA MYYNTIIN +358 503410046 Kerava tai +358 503410045 Mikkeli