TÄYDEN PALVELUN PÖLYNPOISTOA
RAKENNUSTEOLLISUUDEN JA KAIVOSTEN PÖLYNPOISTO ESIMERKKEJÄ
Murskaus ja seulonta ovat perusprosesseja kaikkialla, missä tarvitaan määrätyn kokoista kiviainesta, kuten rakennusaineteollisuudessa, maanrakennuksessa, sekä kaivoksien malminkäsittelyssä.

Murskauksen ja seulonnan pölyn muodostus riippuu siitä mitä kiviainesta käsitellään ja mikä on murskaussuhde. Rakennusaineteollisuuden ja maanrakennuksen suosimat kivilaadut tuottavat samalla murskaussuhteella huomattavasti vähemmän pölyä/käsitelty tonni, kuin malminkäsittely.

Pölynhallinnan taso määräytyy ympäristöluvan ja työsuojelun asettamista vaateista. Pölynhallinnan tapa määräytyy pitkälle sen mukaan saako erotettu pöly sekoittua takaisin materiaalivirtaan, vai halutaanko se erilleen.
SYÖTTÖ JA ESIMURSKAUS
Esimurskaimena on yleensä leukamurskain tai karamurskain. Leukamurskaimelle syöttö tapahtuu yleensä kauhakuormaajasuppilosta täry- tai vaunusyöttimen avulla. Karamurskaimen syöttönä on yleensä dumpperin kippauskuilu suoraan murskaimen kidan päällä.

Kiinteissä laitoksissa syöttösuppilo tai -kuilu varustetaan yleensä suojarakennuksella ja oviaukon suojaverholla tuulen vaikutuksen eliminoimiseksi. Leukamurskaimelle tulisi rakentaa kidan korotukseen poistolla varustettu pölykotelo estämään kauhan tyhjennyksen aiheuttaman pölyn leviäminen syöttöaukon kautta murskasaliin. Karamurskaimessa dumpperin kippauksen aiheuttama pöly jää joko pyörimään suojarakennukseen tai tyhjään kuiluun kipattaessa aiheuttaa paineaallon murskaimen alla olevaan siiloon lisäten sen pölynpoistotarvetta. Syöttösuppilon suojarakennukseen tarvitaan pölynpoisto hydraulivasaralla työskentelyn tai tiukkojen ympäristövaatimusten takia. Esimurskaimen alapuolen pölynhallinta tapahtuu alipaineistamalla murskan alussuppilo tai -siilo ja siihen liittyvä kuljetin riittävällä poistolla.

Kiinteiden laitosten pölynpoisto toteutetaan yleensä keskitetyllä järjestelmällä. Tässä järjestelmässä poistoilma imetään putkistoa pitkin DLMC-tyyppiselle pölynpoistolaitteelle. Erotettu pöly kerätään sulkusyöttimelle, josta se menee jatkokäsittelyyn. Suodatettu ilma puhalletaan aina ulos rakennuksesta mahdollisen kvartsipitoisuuden takia.

Mobiililaitoksissa ei useimmiten panosteta syötön pölynhallintaan. Ratkaisuna on yleensä murskaimen alapuolen kotelointi ja UNIMASTER- tai DLMV-pölynpoistolaite murskaimen aluskuljettimella.
Syötön ja Esimurskauksen pölynpoisto
VÄLI- JA JÄLKIMURSKAUS
Väli- ja jälkimurskaus tapahtuu yleensä kartiomurskaimilla. Kiinteiden laitosten pölynhallinta on suhteellisen helppo. Se vaatii vain poiston murskaimen yläkotelosta ja aluskuljettimen lastauskohdasta.

Näissä laitoksissa pölynpoisto tehdään keskitetyllä ratkaisulla, kuten kuvassa.

Oman lukunsa muodostavat mobiili- tai semimobiililaitosten seulonta-/murskausyksiköt. Niissä haasteena on pölynhallintayksikön sijoitus, puhdistuspaineilman saanti ja pölyn jäätyminen.
Nämä toteutetaan yleensä erillislaitteilla (UNIMASTER, DLMV).
Väli- ja jälkimurskaimen pölynpoisto
SOITA MYYNTIIN +358 503410046 Kerava tai +358 503410045 Mikkeli