TÄYDEN PALVELUN PÖLYNPOISTOA
HUND RESPICON 2 TM KOLMEN PÖLYJAKEEN PÖLYMITTARI
Respicon laitteisto on simulaatio ihmisen hengitysteistä ja se mittaa  kolme haitallista hiukkaskokoa yhtäaikaisesti
MITTAUSMENELMIEN EDUT JA HAITAT:
Respicon TM nujertaa perinteisten mittausmetelmien haitat
Respicon laitteisto valjailla
PERUSOMINAISUUDET
LAITTEEN PERUSOMINAISUUDET:

Kolmen pölyjakeen yhtäaikainen mittaus (hengittyvä, keuhko, alveoli)

Täyttää EN 481 (hiukkaskoko jakauma käyrät)

Online mittaus photometreillä

Integroitu standardi mittausmentelmä kalibroimalla laite suodatinpainoilla

Laaja mittaustietojen käsittely ohjelma

Kaksi versiota saatavissa:

Respicon TM: alhaisempi herkkyys korkeille pitoisuuksille

Respicon TM II: korkea herkkyys alhaisille pitoisuuksille
KÄYTTÄJÄN EDUT:

Nopeat ja luotettavat tulokset 

Mittaustulokset paikanpäällä dataloggerin näytöltä

Aikaa säästävä kolmen jakeen yhtäaikainen mittaus

Photometrien helppo kalibrointi gravimetrisillä arvoilla
Respicon TM : Yhdistetty gravimetrinen/photometrinen laite
Respicon TM/Respicon 2 TM erot
Respicon TM yhdistää gravimetrisen ja photometrisen mittauksen edut
PERUSTOIMINTA
KAKSIVAIHE VIRTUAALI IMPAKTORI KOLMELLA ANALYYSI SUODATTIMELLA

Leijuva pöly imetään rengassuuttimella 3 vaiheisen virtauksen jakajan läpi

Isot hiukkaset eivät pääse rengassuuttimeen

Pienemmät hiukkaset seuraavat virtausta ja ne jaetaan ensinmäisen impaktorin kaksivaihe keräimelle

Ensimmäinen impaktori erottaa < 4 µm hiukkaset

Toinen impaktori erottaa keuhkojakeen (10 µm)

Suuret > 10 µm hiukkaset kerätään viimeiselle suodattimelle

Kaikki kolme jaetta kerätään suodattimille punnitsemista varten

Laite kytketään siirrettävään pumppuun
I = Hengittyväjae
T
= Keuhkojae
A
= Alveolijae
TIETOJEN KÄSITTELY OHJELMA
PERUSOMINAISUUDET:

Helppo asennus ja toiminta   Mittaustietojen käsittely   Mittaustulokset graafisesti ja taulukossa   Photometrien kalibrointi suodatinpainoilla

Ikkunoiden skaalaus   Tietojen vienti MS-Exceliin edelleen käsittelyä varten   Yhteensopiva Windows 7 ja 8
SOITA MYYNTIIN +358 503410046 Kerava tai +358 503410045 Mikkeli