TÄYDEN PALVELUN PÖLYNPOISTOA
Hund TM data II MOBIILI PÖLYPITOISUUDEN MITTARI
PÄÄOMINAISUUDET JA EDUT

Vähäinen huollon tarve

Pitkäkestoinen akku, 8 h täyteen ladattuna

3,2" resistiivinen kosketusnäyttö

Intuitiivinen toiminta

Mittaustietojen syöttö ja kalibrointikertoimensyöttö/valinta kosketusnäytöltä

Mittaustulosten esitys kosketusnäytöllä

Helppo ja nopea mittausten analysointi ohjelmalla

Mittausalue 10 μm/m³ - 100 mg/m³

Liitännät: USB, Bluetooth

Gravimetrinen kalibrointi setti saatavissa

KÄYTTÖKOHTEITA:

Rakennustyömaat

Irtotavaran k
äsittely

Tunnelin rakennus

Puunty
östö

Kaivokset ja avolouhokset

P
ölynpoistolaitteiden päästöt

Ty
östönesteiden käryt ja sumut

Hitsausk
äryt

Ilmastointi j
ärjestelmät

Herkkien komponenttien tuotanto
KALIBROINTI JA PERUSVARUSTEET
KALIBROINTIKERTOIMEN MÄÄRITYS JOS SE EI OLE KALIBROINTI LUETTELOSSA
TM data II laitteessa on erityinen kalibrointi ohjelma jonka avulla kalibrointi kerroin määritetään.

TM data II mittauskammion kautta imetään ilmaa suodattimelle pumpun ja rotametrin avulla

Kalibrointikerrointa varten syötetään suodattimen punnitustulos ja mitattu l/min TM data II ja/tai tietojenkäsittyohjelman kalibrointikerroin ohjelmaan

Ohjelma laskee kalibrointikertoimen
Kalibrointikertoimen määritys varusteet
Mitattujen gravimetristen- ja photometristen arvojen välinen suhde on lineaarinen
PERUSLAITE TM data II

Nollapisteen asetus
varusteet

Tietojenkäsittely ohjelma

Varusteet:

Nahkakotelo

Kuljetuslauk
ku
TIETOJEN KÄSITTELY OHJELMA
PERUSOMINAISUUDET:

Helppo asennus ja toiminta    Mittaustietojen käsittely      Mittaustulokset graafisesti ja taulukossa Kalibrointikertoimen valinta tai määritys

Ikkunoiden skaalaus  Tietojen vienti MS-Exceliin edelleen käsittelyä varten  Yhteensopiva Windows 7 & 8
SOITA MYYNTIIN +358 503410046 Kerava tai +358 503410045 Mikkeli