TÄYDEN PALVELUN PÖLYNPOISTOA
ME HALLITSEMME TEOLLISUUDEN KÄRYN- JA PÖLYNPOISTON KOHTEESTA KUIN KOHTEESTA
MAAILMAN MYYDYIMMÄT KÄRYN- JA PÖLYNPOISTOLAITTEET
Käytössämme on maailman laajin valikoima pölynpoistolaitteita maailman suurimmalta laitevalmistalta.

Laitteita löytyy pienistä 4 m2 jaksottain toimivista yli 2400 m2 suuriin jatkuvatoimisiin kokonaisuuksiin asti

Suodatinmateriaali valikoima kattaa perinteisist
ä nykyaikaiseen Powercoreen.
Valikoimasta l
öytyvät suodattimet lähes kaikkkin kohteisiiin ja tiukimpiin päästövaatimuksiin

Vakiolaitteiden lis
äksi laitteisiin saatavissa laajavalikoima lisävarusteita mukaan lukien ATEX 2014/34/EU direktiivin vaatimukset täyttävät laitteet.

Lis
äksi räätälöimme tarvittaessa laitteet käyttökohteesesi sopivaksi

Linkki p
äämiehemme sivuille
TÄYDEN PALVELUN KÄRYN- JA PÖLYNPOISTOA
Mitä me teemme?

Tuotevalikoimamme käsittää pölyn- ja kärynpoistojärjestelmät, niihin liittyvät asiantuntijapalvelut, koneet, laitteet, huoltopalvelut ja varaosat.

Miten?

Mitoitamme ja suunnittelemme järjestelmät, sekä teemme käyntiinajon ja virityksen aina itse. Maahantuomme. Donaldson Torit DCE-pölynpoistolaitteita ja muita korkeatasoisia komponentteja, kuten hajunpoistolaitteita ja pölymittareita. Ostamme kotimaiselta yhteistyöverkostoltamme teräsrakenteita, sähköistys-, automaatio- ja asennuspalveluita.

Kenelle?

Ydinasiakkaamme on suomalainen teollisuus ja projektiviejät. Toimituksiamme löytyy Australiaa lukuun ottamatta kaikilta asutuilta mantereilta.
MITOITUS ON KAIKEN A JA O
Käryn- ja pölynpoistolaitteen sekä järjestelmän koko määräytyvät kahdesta tekijästä:

TARVITTAVASTA ILMAMÄÄRÄSTÄ,jolla pölyn leviäminen ympäristöön estetään.

KÄYTETTÄVÄSTÄ SUODATINNOPEUDESTA JA SUODATINMATERIAALISTA, jotka määräävät suodattimen päästöt ja käyttöiän

Näiden kahden tekijän määrittely vaativat yhdistelmän osaavaa suunnittelua ja vankkaa kokemusta käyttökohteista

Suunnittelumme lähtökohtana on pölyongelman  tehokas ja taloudellinen ratkaisu.

Oman yli 30 vuotisen kokemuksemme lisäksi tukenamme on päämiehemme 100 vuotinen kokemus suodatustekniikasta ja testaus laboratorio kymmenine tuhansine pölynäytteinee
PÖLYNPOISTOJÄRJESTELMIEN KUSTANNUKSET, HAJAUTETTU VAI KESKITETTY JÄRJESTELMÄ
HAJAUTETTU PÖLYNPOISTOJÄRJESTELMÄ
Jokaiseen poistokohteeseen asennetaan oma pölynpoistolaite

Erotettu pöly pudotetaan yleensä takaisin prosessiin

Puhdistettu ilma voidaan puhaltaa ulos jokaiselta laitteelta erikseen tai kootaan "puhtaan puolen" yhdyskanavalla yhteen pisteeseen, jolloin lämmön talteen otto tai kierrätys voidaan järjestää

"Puhtaan puolen" kanava ei ole kuluva komponentti

Sopii erinomaisesti prosesseihin, joissa poistopisteillä on suuret etäisyydet,eikä palautettupöly aiheuta haittaa (esim. kuljetinristeykset, siilot etc)

Päästömittauksen järjestäminen hankalampaa kuin keskitetyssä,ellei poistoja koota yhteen

Huoltokohteitten lukumäärä suurempi mutta yksittäisen laitteen huolto ei vaadi koko prosessin pysäyttämistä


Investointikulu yleensä pienempi kuin keskitetyssä
Hajautettu pölynpoistojärjestelmä
HAJAUTETTU PÖLYNPOISTOJÄRJESTELMÄ
KESKITETTY PÖLYNPOISTOJÄRJESTELMÄ
Poistokohteet kanavoidaan "likaisen puolen" kanavistolla yhdelle pölynpoistolaitteelle tai -asemalle.

Erotettu pöly voidaan palauttaa prosessiin tai ottaa erilleen vaihtolavalle/suursäkkiin, rakeistaa etc

Puhdistettu ilma voidaan kierrättää tai ohjata ulos lämmön talteenoton kautta,kierrätys vaatii yleensä
kontrolloidun jälkisuodatuksen

"Likaisen puolen" kanavisto on kuluva komponentti

Pitkät etäisyydet poistopisteitten välillä nostavat puhaltimen paineenkorotustarvetta ja energiankulutusta

Päästömittaukset voidaan hoitaa yhdestä pisteestä

Huoltokohteita vähemmän kuin hajautetussa järjestelmässä


Investointikulu yleensä suurempi kuin hajautetussa
KESKITETTY PÖLYNPOISTOJÄRJESTELMÄ
KESKITETTY PÖLYNPOISTOJÄRJESTELMÄ
SOITA MYYNTIIN +358 503410046 Kerava tai +358 503419024 Mikkeli